Središnji ured

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i stručne poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima, geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10) i Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN 39/2012) poslove iz svojeg djelokruga Državna geodetska uprava obavlja u Središnjem uredu i područnim uredima za katastar.

Radom Državne geodetske uprave upravlja ravnatelj dr. sc. Damir Šantek.

Vezani dokumenti