Registar geografskih imena

Registar geografskih imena je popis toponima uređen po abecednom redu s podacima o njihovom položaju i objektu te sadrži i druge informacije. Registar sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske (endonime). Konzistentno korištenje geografskih imena osnova je efikasne komunikacije i socio-ekonomskog razvoja društva. Zbog svog razvoja kroz stoljeća, geografska imena odražavaju i povijesni i kulturni razvoj pojedinog područja te tvore njegovu kulturnu baštinu. Kroz geografska imena ne identificiraju se samo geografska obilježja (objekti) već i pojedinci, grupe i nacije. Geografska imena su prema UNGEGN-u, INSPIRE-u i NIPP-u dio globalne, regionalne i nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Internet usluga pretraživanja Registra geografskih imena je objavljena na internet adresi  http://rgi.dgu.hr/.

 

Vezani dokumenti