Ovlašteni geodetski izvoditelji

Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave. Državna geodetska uprava će izdati suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova uz uvjet da podnositelj zahtjeva ima najmanje jednog uposlenog ovlaštenog inženjera geodezije koji može obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe te ispunjava i ostale uvjete za davanje suglasnosti glede broja zaposlenih osoba koje mogu obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika odnosno suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, kao i uvjete glede tehničke opremljenosti, vlasništva ili korištenja poslovnog prostora na adresi sjedišta pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije.