Potpisan ugovor o javnim uslugama o obavljanju geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina

Vijesti

U ponedjeljak 17.7.2017. u 11 sati izvršeno je potpisivanje ugovora o javnim uslugama o obavljanju geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području 22 jedinice lokalne samouprave.

Video je preuzet s www.radio-banovina.hr

Navedene  Ugovore  potpisao je ravnatelj  Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod. s direktorima tvrtki izvođača geodetskih radova u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave. Vrijednost ugovorenih radova je 80,4 milijuna kuna.

Državna geodetska uprava je za geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina osigurala  29,2 milijuna kuna dok će preostala sredstva osigurati jedinice lokalne samouprave  i to u iznosu od 43,2 milijuna kuna, a županije u iznosu 8,0 milijuna kuna. Temeljem navedenih ugovora izvršit će se katastarska  izmjera na području 49483 hektara, te će obuhvatiti 112 208 katastarskih čestica. Izvršenjem navedenih ugovora će se doprinijeti sređivanju stanja u prostoru, efikasnijem prostornom planiranju, efikasnijem investicijskom ulaganju kao i pravnoj sigurnosti vlasništva nad nekretninama što je iznimno bitno za građane i poduzetnike Republike Hrvatske.

Gore navedenim aktivnostima Državna geodetska uprava doprinosi mjerama predviđenim Nacionalnim programom reformi Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu vezanim uz unapređenje sustava katastra i zemljišnih knjiga. Jedna od mjera unapređenja sustava prema navedenom Nacionalnom programu reformi je i „Program katastarskih izmjera te osnivanja i obnove zemljišnih knjiga“ pri čemu se osobito treba imati u vidu okolnost da je od ukupne površine teritorija RH gotovo 71% javno vlasništvo.

Navedene katastarske izmjere nastavak su napora Državne geodetske uprave da se učini daljnji iskorak u sređivanju evidencije katastra i zemljišne knjige, stvaranja preduvjeta za održivo planiranje prostora te ukupni razvitak Republike Hrvatske.

Ravnatelj  Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa. Matilda Copić i direktor tvrtke GEOPROJEKT d.o.o. ZAGREB Ivan Vojnović. dipl. ing. geod. u ime zajednice ponuditelja, potpisali su Ugovor o javnim uslugama za AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE I IZRADU DIGITALNIH ORTOFOTO KARATA U MJERILU 1:5000 (DOF 5) ZA 50% PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE u 2017. godini (istočni i južni dio područja Republike Hrvatske). Ukupna vrijednost Ugovora je 2,8 milijuna kn, a sukladno potpisanom SPORAZUMU O IZRADI DIGITALNIH ORTOFOTOKARATA U MJERILU 1:5000 (DOF 5) u 2017. godini između Državne geodetske uprave i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 84% sredstava osigurava Agencija, a 16% sredstava DGU.