O Sektoru za katastarski sustav

Sektor se bavi praćenjem i nadzorom katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra vodova i registra prostornih jedinica. Priprema i provodi katastarske izmjere i posebne registracijske projekte, bavi se bazama podataka iz svoje nadležnosti i Preglednikom katastarskih podataka, te poslovima vezanim uz nadzor područnih ureda za katastar i ovlaštenih osoba za obavljanje geodetske djelatnosti.

Antonio Šustić - načelnik sektora

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 433
Fax: (01) 6165 454

email: info@dgu.hr