O Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka

Sektor se bavi koordinacijom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), implementacijom INSPIRE direktive u RH, obradom zahtjeva korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu, knjižnicu i evidenciju geografskih imena.

Ljerka Marić - načelnica sektora

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 533
Fax: (01) 6165 484

email: info@dgu.hr