O Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka

Sektor za infrastrukturu prostornih podataka koordinira upravne, stručne, razvojne poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), poslove provedbe Infrastructure for Spatial Information in the Europe (INSPIRE) direktive, poslove distribucije prostornih podataka, standardiziranih službenih proizvoda i servisa Uprave te njihovo arhiviranje, ustrojava i vodi knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora.

Načelnica sektora mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod.

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 533
Fax: (01) 6165 484

email: info@dgu.hr

Vezani dokumenti