O Sektoru za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove obavlja poslove izrade strateškog plana i financijskog plana, vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, donosi strategiju upravljanja rizicima, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna u svom dijelu razdjela, obavlja upravne i stručne poslove iz područja računovodstva, koordinira i izrađuje plan nabave za tekuću financijsku godinu, organizira, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, obavlja poslove vođenja evidencije o postojećim poslovnim prostorima i koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave te poslove vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama.

Načelnica sektora Ksenija Kečević, dipl.oec.

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 546
Fax: (01) 6165 484

email: info@dgu.hr

 

Vezani dokumenti