O Sektoru za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Sektor se bavi izradom financijskog plana, plana nabave, financijskim nadzorom i kontrolom, javnom nabavom, poslovima vezanim uz proračunska sredstva i vođenjem pisarnice. Surađuje s Ministarstvom financija, te vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava.

Ksenija Kečević - načelnica sektora

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 546
Fax: (01) 6165 484

email: info@dgu.hr