O Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju

Odjel se bavi unutarnjom revizijom svih poslovnih procesa i sustava u DGU, sustavima kontrole i upravljanjem rizicima, revizijom korištenja sredstava EU, te procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola i predlaganjem preporuka u svrhu poboljšanja sustava.

Misija Odjela je pomagati rukovodstvu kroz davanje neovisnih i stručnih mišljenja i preporuka o sustavu unutarnjih kontrola s ciljem racionalnog financijskog upravljanja te suglasja sa zakonskim i internim propisima.

Ivanka Kraljević - voditeljica odjela

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 482
Fax: (01) 6166 555

email: info@dgu.hr