O Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije svih poslovnih procesa i programa Uprave, procjenjuje i daje stručno mišljenje u svezi fukcioniranja sustava unutarnjih kontrola, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu istih, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju procjene rizika, surađuje s ustrojstvenom jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija te sa Samostalnom službom za unutarnju reviziju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Gruška 20

10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 482
Fax: (01) 6166 555

email: info@dgu.hr

Vezani dokumenti