O Samostalnoj službi za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

Služba se bavi propisima, napucima i zakonima iz nadležnosti DGU, pružanjem pravne pomoći unutar Uprave, davanjem i oduzimanjem suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, stegovnim postupcima, zapošljavanjem i sl.

Misija Službe je stručno i profesionalno pridonositi izradi svih normativnih akata iz upravnog područja koje djelokrug rada DGU, u funkciji usklađivanja s pravnim stečevinama EU, te razvijati ustrojeni sustav licenciranja za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisujući uvjete i mjerila.

Diana Dudok - voditeljica službe

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 488
Fax: (01) 6165 484

email: info@dgu.hr