O Samostalnoj službi za kontrolu kvalitete i nadzor

Služba se bavi poslovima kontrole kvalitete procesa, prostornih podataka i pripadajućih metapodataka i dokumentacije proizašlih iz izmjera, ocjenjivanjem uporabljivosti prostornih podataka i donošenjem prijedloga za njihovu službenu upotrebu, razvojem alata, procedura i specifikacija kontrole kvalitete s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda, te pružanjem podrške u razvoju i provedbi procedura kontrole kvalitete.

Ivan Grubić - voditelj službe

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 425
Fax: (01) 6165 430

email: info@dgu.hr