O Samostalnoj službi za informacijske i komunikacijske tehnologije

Služba upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavom, upravlja podatkovnim centrom, sustavom fiksnih i mobilnih telekomunikacija, vodi evidenciju opreme i licenci i dr. Misija službe je razvoj napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture, uključujući pouzdanu i sigurnu mrežu te raznovrsne usluge. Poticanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, a posebice potpora izmjeni informacija, te razvoju usluga dostupnih posredstvom mreže.

 Zoran Vujić - voditelj službe

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 466
Fax: (01) 6165 484

email: info@dgu.hr