Kabinet ravnatelja

U Kabinetu se obavljaju poslovi za ravnatelja i njegovu zamjenicu/zamjenika, poslovi vezani za tijela državne vlasti (Vlada RH, Hrvatski Sabor) i središnja tijela državne uprave, poslovi međunarodne suradnje i prilagodbe propisima EU. Zaprimaju se predstavke i pritužbe građana, obavljaju se protokolarne i promocijske aktivnosti, te informiranje javnosti.

U Kabinetu se također koordiniraju poslovi strateškog planiranja, te se donosi godišnji plan rada na temelju plana rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavljaju se poslovi vezani za razvoj informacijsko komunikacijskog sustava Uprave i upravljanje Geoportalom.

Ivana Medarić - tajnica kabineta ravnatelja

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 444
Fax: (01) 6157 389
e-mail: kabinet.ravnatelja@dgu.hr