CROPOS servisi

CROPOS (Hrvatski pozicijski sustav) je državna mreža referentnih GNSS stanica Republike Hrvatske koja omogućava određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države. U svrhu povećanja kvalitete i pouzdanosti podataka u pograničnim područjima država  sredinom 2009. godine uspostavljena je razmjena podataka pograničnih stanica sa Republikom Mađarskom, Republikom Slovenijom  i Crnom Gorom, tako da su u umreženo rješenje i računanje korekcijskih parametara trenutno uključene 43 referentne GNSS stanice.

CROPOS on-line usluga za HDKS i Trst - kako bi se korisnicima omogućilo određivanje koordinata u realnom vremenu tijekom obavljanja terenskih mjerenja u starom koordinatnom sustavu (HDKS) i određivanje nadmorskih visina u starom visinskom sustavu (Trst) razvijen je jedinstveni transformacijski model T7D i novi model geoida HRG2009 i integriran u CROPOS sustav. Jedinstveni transformacijski model čini 7 parametarska transformacija i pravilni raster prediciranih vrijednosti distorzije određen na temelju identičnih točaka u oba sustava metodom kolokacije po najmanjim kvadratima. Nakon uspješno obavljenog testiranja u razdoblju od 1.4. do 30.6.2011. godine na 1035 kontrolnih točaka, Državna geodetska uprava od 18.7.2011. godine uvodi novu uslugu CROPOS sustava - CROPOS_VRS_HDKS. Više informacija o načinu radu nove CROPOS usluge, podešavanju GNSS prijemnika, prethodnim radovima i obavljenom testiranju možete naći na web stranici CROPOS sustava.

CROPOS on-line usluga za HTRS96/TM i HVRS71 - donošenjem Odluke o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (NN 110/2004 i 117/2004) utvrđen je prijelaz na novi geodetski referentni sustav Republike Hrvatske, te nastavno implementacija novih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija u službenu uporabu. Jedan od koraka je i uvođenje CROPOS on-line usluge koja omogućava mjerenja u novim službenim geodetskih datumima HTRS96/TM i HVRS71. Nakon uspješno obavljenog testiranja u razdoblju od 20.9. do 10.12.2010. godine na 604 kontrolne točke, Državna geodetska uprava od 3.1.2011. godine uvodi novu uslugu CROPOS sustava - CROPOS_VRS_HTRS96. Unutar te usluge omogućeno je korištenje novog službenog visinskog datuma HVRS71 (primjenom novog modela geoida HRG2009), te istovremeno korištenje nove službene projekcije HTRS96/TM. 

Vezani dokumenti