Topografske karte

Tehnički opis TK25:

- nova topografska karta izrađena digitalnim postupcima
- izrađeno svih 594 listova
- od 2011. godine TK25 se izrađuje u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80. Promijenjena je orijentacija lista.

Tehnički opis TK100:

- topografska karta u analognom obliku (višebojni otisak na papiru)
- skenirana u rezoluciji 300 dpi, isporučuje se geokodirana u TIF-u
- izrađeno svih 56 listova

Tehnički opis TK200:

- topografska karta u analognom obliku (višebojni otisak na papiru)
- skenirana u rezoluciji 300 dpi, isporučuje se geokodirana u TIF-u
- izrađeno svih 18 listova

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama ( NN115/16) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13). Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva i plaća se u državnim biljezima ili na propisani račun

Na zahtjev treba odmah nalijepiti državne biljege ili dostaviti potvrdu o uplati istih u vrijednosti od 15,00 kn. Moguću razliku obračunati ćemo naknadno, ali prije preuzimanja karata. Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom, s tim da se prilikom slanja email-om ili faxom kod preuzimanja karata dostavi potrebna državna pristojba. Ukoliko ne možete odrediti koje su Vam karte potrebne bez uvida u iste, dođite osobno odabrati karte svaki radni dan od 9 do 12 sati, a poželjno je i da se najavite telefonom u isto vrijeme.

 

Tel: (01) 6165 404
Gruška 20, Zagreb
e-mail: izdavanje.podataka@dgu.hr

 

 

Vezani dokumenti