GIS aplikacija zaštićenog obalnog područja

Tehnički opis:
- određena linija zaštićenog obalnog područja mora (ZOP-a), kao područje udaljeno 1000 m od obalne linije u kopno i 300 m u more

1. Linija ZOP-a 1000 m u kopno i 300 m u more
Jedinica mjere: ZOP-linija
Naknada: 1 000,00 kn

2. ZOP-HOK aplikacija za jedinicu lokalne samouprave
Jedinica mjere: ZOP-HOK-grad/općina
Naknada: 2 500,00 kn

3. ZOP-HOK aplikacija za jedinicu regionalne samouprave
Jedinica mjere: ZOP-HOK-županija
Naknada: 6 000,00 kn

 

 

Vezani dokumenti