Euro Global Map

Tehnički opis:
- EGM u mjerilu 1:1 000 000
- digitalni vektorski podaci u ArcGIS Personal Geodatabase formatu
- geografske koordinate u decimalnim stupnjevima (elipsoid WGS84 (GRS80))
- podaci izrađeni za cijelo područje RH


- sadržaj podijeljen na 6 osnovnih tema:
1. Administrativne granice
2. Hidrografija
3. Transport (promet)
4. Izgrađena područja
5. Visine
6. Nazivi

EGM Republike Hrvatske u digitalnom formatu: paket 666,00 kn