Digitalni model reljefa (DMR)

Tehnički opis:

- Skup pojedinačnih i markantnih točaka, prijelomnica i linija oblika potrebnih za prikaz Zemeljine površine,  izrađenih na osnovu fotogrametrijske restitucije
- prodaja po ha
- pokriveno cijelo područje Republike Hrvatske

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN115/16) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13). Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva i plaća se u državnim biljezima ili na propisani račun

Na zahtjev treba odmah nalijepiti državne biljege ili dostaviti potvrdu o uplati istih u vrijednosti od 15,00 kn. Moguću razliku obračunati ćemo naknadno, ali prije preuzimanja karata. Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom, s tim da se prilikom slanja email-om ili faxom kod preuzimanja karata dostavi potrebna državna pristojba. Ukoliko ne možete odrediti koje su Vam karte potrebne bez uvida u iste, dođite osobno odabrati karte svaki radni dan od 9 do 12 sati, a poželjno je i da se najavite telefonom u isto vrijeme.

Tel: (01) 6165 404
Soba: 88, Gruška 20, Zagreb
e-mail: izdavanje.podataka@dgu.hr

 

Vezani dokumenti