Digitalni model reljefa (DMR)

Tehnički opis:

- Skup pojedinačnih i markantnih točaka, prijelomnica i linija oblika potrebnih za prikaz Zemeljine površine,  izrađenih na osnovu fotogrametrijske restitucije

- prodaja po ha

- pokriveno cijelo područje Republike Hrvatske

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13). Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva i plaća se u državnim biljezima.

Na zahtjev treba odmah nalijepiti državne biljege u vrijednosti od 40,00 kn. Moguću razliku obračunati ćemo naknadno, ali prije preuzimanja karata. Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom, s tim da se prilikom slanja email-om ili faxom kod preuzimanja karata dostavi potrebna državna pristojba. Ukoliko ne možete odrediti koje su Vam karte potrebne bez uvida u iste, dođite osobno odabrati karte svaki radni dan od 9 do 12 sati, a poželjno je i da se najavite telefonom u isto vrijeme.

 

 

Vezani dokumenti