Digitalni katastarski planovi

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13). Sukladno navedenom Pravilniku u nastavku su prikazani stvarni troškovi uporabe podataka digitalnih katastarskih planova.

Napomena: Za katastarske općine katastra zemljišta za koje je katastarska izmjera završena nakon 2000. godine, a za koje je izvršeno obrojčavanje detaljnih točaka, podaci se izdaju po cijeni katastra nekretnina.

Vezani dokumenti