Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - okončano

Državna geodetska uprava provela je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sljedeće propise:

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Savjetovanje o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke (Verzija 2.1)

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke (Verzija 2.1)

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Strategije NIPP-a 2020.

PRAVILNIK O KATASTRU INFRASTRUKTURE

Specifikacija proizvoda Topografski podaci verzija 2.0.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0.

PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OBAVLJANU GEODETSKE DJELATNOSTI S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Nacrt Uredbe o snimanju iz zraka

PRIJEDLOG ISKAZA I NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu Državne geodetske uprave

 • Internetsko savjetovanje od 10.09.2015. do 30.09.2015.

Teze za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Obrazac prethodne procjene za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Obrazac sudjelovanja sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

 • internetsko savjetovanje, od 17.07. do 18.08.2015. godine

Teze i Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

 • Internetsko savjetovanje od 30.04.2015. do 15.05.2015

Teze

Prethodna procjena

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

 • Internetsko savjetovanje od 27.04.2015. do 12.05.2015.

Nacrt prijedloga Zakona o geodetskoj djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade za troškove u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

 •  Internetsko savjetovanje 31.12.2014. do 26.01.2015. godine

 Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

 • internetsko savjetovanje, od 15.10. do 5.11.2014. godine

Nacrt prijedloga Uredbe

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

 • internetsko savjetovanje, od 2.9. do 30.9.2014. godine

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu

Teze za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Dokument CROTIS 2.0

 • internetsko savjetovanje, od 11.6. do 11.7.2014. godine

CROTIS 2.0 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

 • internetsko savjetovanje, od 29.5. do 13.6.2014. godine

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Nacrt prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

 • internetsko savjetovanje, od 11.4. do 28.4.2014. godine

Nacrt prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Izvješće o provedenom savjetovanju

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

 • internetsko savjetovanje, u trajanju od 30 dana, od 4.2.2014. do 4.3.2014. godine
 • javno izlaganje 13.2.2014. u 13 sati, Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb

Nacrt iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri  i katastru nekretnina

Teze za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama

 

 

 

 

 

 

Vezani dokumenti