Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - u tijeku

Savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

 

 

 

 

 

 

 

Vezani dokumenti