Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti na određeni propis.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata. Kodeksom se ujedno utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u navedenim postupcima.

Državna geodetska uprava na ovim internetskim stranicama objavljuje pozive na savjetovanje o nacrtima zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti kako bi zainteresirana i stručna javnost mogla aktivno sudjelovati u njihovim donošenjima. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta također se javno objavljuju kako bi se vidio učinak savjetovanja.

Dodatne informacije o temi savjetovanja dostupne su na Središnjem državnom portalu e-savjetovanja:

Za ostale informacije vezane uz savjetovanja iz djelokruga rada Državne geodetske uprave slijedite niže navedene linkove:

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - u tijeku

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - okončana

Plan savjetovanja

Vezani dokumenti