EU fondovi - sprečavanje nepravilnosti

Sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa EU, koju je donijela Vlada RH 14.1.2010. godine, jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme sprečavanja i prijavljivanja nepravilnosti i prijevara.
 
Za postizanje ovog cilja Državna geodetska uprava (DGU), koja radi sa sredstvima EU (pretpristupni fondovi PHARE i IPA – komponenta 1),  osigurala je posebnu e-mail adresu za prijavljivanje nepravilnosti i prijevara. Isto tako, prijava  nepravilnosti ili prijevare može se učiniti i slanjem iste na poštansku adresu DGU.
 
Nepravilnost je svaka povreda odredbi EU i/ili nacionalnog zakonodavstva, koja proizlazi iz određene radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koja ima ili bi mogla imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda. Nepravilnosti mogu biti tehničke, ugovorne, financijske i administrativne. Sve nepravilnosti nisu ujedno i prijevare, jer prijevara označava bilo koje namjerno činjenje ili propust, dok nepravilnosti ne moraju uvijek biti namjerne.
 
Prijevara je bilo koje namjerno činjenje ili propust koji se odnosi na:

  • korištenje ili iznošenje lažnih, netočnih ili nepotpunih izvještaja ili dokumenata,
  • neobjavljivanje ili prikrivanje informacija čime se krši određena obveza s učinkom otuđenja EU sredstava,
  • pogrešnu primjenu takvih sredstava u svrhe različite od onih za koje su prvobitno dodijeljena.

 
Prijevara može uključivati:

  • krivotvorenje ili izmjenu evidencija ili dokumenata,
  • prikrivanje ili izostavljanje učinaka transakcija iz evidencija ili dokumenata,
  • evidentiranje lažnih transakcija,
  • krađu ili namjerno uništavanje ili gubitak imovine,
  • pogrešnu primjenu računovodstva ili drugih propisa ili politika.

Stoga je u okviru obavljanja poslova iz djelokruga rada Državne geodetske uprave prilikom korištenja EU sredstava iz IPA programa za komponentu I (potpisanog 27.6.2012. godine) svaku počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, te sumnju na počinjenje istih, potrebno prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata.

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara, te sumnje na počinjene istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava iz IPA programa, može se prijaviti na:

nepravilnosti.eu@dgu.hr ili na poštansku adresu: Državna geodetska uprava, Središnji ured, Gruška 20, 10000 Zagreb ili neposrednim kontaktom s osobom imenovanom za nepravilnosti u Državnoj geodetskoj upravi: Ivan Grubić, dipl. ing. geod., tel: (01) 6165 425; ili fax: (01) 6165 430

nepravilnosti.eu@safu.hr ili na poštansku adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10000 Zagreb ili neposrednim kontaktom na tel: (01) 4591 245 ili fax: (01) 4591 075

nepravilnosti.eu@mfin.hr ili na poštansku adresu Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske (AFCOS – Anti Fraud Co-Ordinating Structures), Katančićeva 5, 10000 Zagreb

olaf-courrier@ec.europa.eu ili na fax: +32 2 296 0853 Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF – European Anti-Fraud Office).