Potrebni dokumenti

Zahtjevu za davanje suglasnosti pravna osoba prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:

  • izvod iz registra trgovačkog suda,
  • potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja i presliku rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije zaposlenih ovlaštenih inženjera geodezije odnosno potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja zaposlenih stručnih suradnika i/ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije te potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u evidenciju stručnih suradnika/suradnika ovlaštenog inženjera geodezije,
  • dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme,
  • dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora na adresi sjedišta trgovačkog društva.
  • Zahtjevu za davanje suglasnost, ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu, prilaže dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
  • rješenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u registar ureda ovlaštenih inženjera geodezije,
  • potvrdu nadležne službe ostvarenog mirovinskog osiguranja ovlaštenog odnosno ovlaštenih inženjera geodezije odnosno potvrdu nadležne službe mirovinskog osiguranja zaposlenih stručnih suradnika i/ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije te potvrde Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u evidenciju stručnih suradnika/suradnika ovlaštenog inženjera geodezije,
  • dokaz o vlasništvu ili korištenju opreme,
  • dokaz o vlasništvu ili korištenju prostora na adresi sjedišta Ureda.

Strana osoba koja namjerava trajno ili povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku, odnosno elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom.

Vezani dokumenti