Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava
Gruška 20, zagreb
info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07, 116/07)

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, 65/13)

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije iz područja geodetske djelatnosti (NN 81/2014)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravni lijekovi

Tužba Upravnom sudu.

Vezani dokumenti