Ovlašteni geodetski izvoditelji

Ovlaštene osobe obavljaju poslove državne izmjere i katastra nekretnina. One mogu biti pravne osobe registrirane za obavljanje tih poslova ili ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu. Ovlaštena osoba može započeti obavljati poslove državne izmjere i katastra nekretnina ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

Pretraživanje

Prikaži

Pretraživanje