Zaštita osobnih podataka

Na temelju članka 18 a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12-pročišćeni tekst ) Državna geodetska uprava  imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka, prema kojem službenik:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi  Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12.-pročišćeni tekst)  i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12.-pročišćeni tekst),
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12.-pročišćeni tekst)
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Svjetlana Prusec Milnović, dipl. iur.

Tel: 01/ 6165 489

E-pošta: Svjetlana.Prusec.Milnovic@dgu.hr

 

Vezani dokumenti