Nabava

Na ovoj stranici možete pronaći Plan nabave Državne geodetske uprave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, obavijest o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, kao i informacije o postupcima u tijeku.

 Arhiva dokumenata Nabave

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državna geodetska uprava kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. do 78. Zakona.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Državna geodetska uprava kao naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi u predmetu nabave:

Plan nabave i registar ugovora

Vezani dokumenti