Etički kodeks državnih službenika

Etičkim kodeksom državnih službenika utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Građani i pravne osobe te državni službenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje državnih službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.

Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika:

  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi osobno, putem pošte ili elektroničke pošte,
  • povjereniku za etiku osobno, putem pošte ili elektroničke pošte,
  • putem besplatnog telefona u Ministarstvu uprave (0800 0304).


Povjerenica za etiku u DGU: Marijana Nardić, dipl.iur., tel: (01) 6166-519
e-mail: marijana.nardic@dgu.hr

Zamjenica Povjerenika za etiku u DGU: Katarina Stanić, dipl. iur., tel: (01) 6165 492
e-mail: katarina.stanic@dgu.hr

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Zaštita dostojanstva službenika i namještenika – Povjerljiva savjetnica

Povjerljivi savjetnik je ovlaštena osoba od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika.

 Državni službenik ili namještenik može se obratiti povjerljivom savjetniku u slučaju neželjenog ponašanja kojim se narušava dostojanstvo državnih službenika i namještenika (ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome, uvrede, prijetnje, psovke, omalovažavanje, seksističko ponašanje, uznemiravanje i spolno uznemiravanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili davanje dezinformacija, dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka, diskriminacija na temelju boje kože, rase, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja i sl.).

Svjetlana Prusec Milnović, dipl. iur.

Tel: 01/ 6165489

E-pošta: Svjetlana.Prusec.Milnovic@dgu.hr

Vezani dokumenti