Upute

Sukladno članku 117. stavak 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) stručnim ispitom se provjerava poznavanje propisa na snazi iz područja koja uređuje ovaj Zakon i drugih propisa važnih za primjenu Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Sukladno članku 66. stavak 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08) osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije dužne su položiti stručni ispit za obavljanje tih poslova.

Na temelju članka 90. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ravnatelj Državne geodetske uprave je donio Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 30/10, NN 65/13). Pravilnikom se propisuje program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.

Visina iznosa troškova za polaganje stručnog ispita iznosi 1.500,00 kuna po prijavljenom kandidatu. Visina iznosa troškova za polaganje popravnog ispita iznosi 450,00 kuna. Iznos troškova uplaćuje se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, model plaćanja  64 i žiro račun broj: 1001005-1863000160, pozivom na broj odobrenja : 7005-6120-07625, sa naznakom „ za stručni ispit - ime i prezime kandidata„.

Ostale upute možete pronaći u Vezanim dokumentima.

e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Dana 13. veljače 2018. godine u upotrebu je stavljena e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.

Državna geodetska uprava kao nadležno tijelo za provođenje postupka za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova bila je obvezna sukladno Zaključku o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 5. siječnja 2017. godine, na svojim mrežnim stranicama omogućiti podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.

e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu omogućava kandidatima podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita uz prilaganje potrebnih dokumenata te dobivanje potvrde o položenom ispitu. Prilikom pristupa e-aplikaciji putem interneta (e-usluga), korisnici se trebaju identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) koji predstavlja jedinstveno mjesto verifikacije e-identiteta za pristup e-uslugama.

NIAS je cjelovito informacijsko-tehnološko rješenje za identifikaciju i autentifikaciju korisnika na nacionalnoj razini, koje omogućava uključivanje više tipova vjerodajnica različitih razina sigurnosti. NIAS ima ulogu posrednika između korisnika e-usluge i izdavatelja vjerodajnice. Skup podataka koji NIAS prosljeđuje e-usluzi je dovoljan za jednoznačnu identifikaciju korisnika, a to je u Hrvatskoj osobni identifikacijski broj (OIB). OIB predstavlja e-identitet svih osoba i sve se aplikacije razvijaju koristeći OIB kao jedinstveni identifikator.

Dostupne vjerodajnice  tj. prihvaćena Lista vjerodajnica je:

 • ePass korisničko ime i lozinka – sustav razvijen za e-Građane,
 • mToken - aplikacija izrađena za pametne telefone- sustav razvijen za e-Građane;
 • pametna kartica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 • korisničko ime i lozinka iz sustava AAI@EDU - postojeći autentifikacijski i autorizacijski sustav znanosti i visokog obrazovanja,
 • HPB Token/mToken,
 • ePošta (korisničko ime i lozinka) – Pošta,
 • elektronička osoba iskaznica,
 • FinaSoft certifikat,
 • Zagrebačka banka Token/m-Token,
 • Privredna banka Zagreb mToken/čitač s karticom,
 • Raiffeisen bank mToken/čitač kartice/token,
 • Kentbank SMS jednokratni pin,
 • FinaRDC certifikat te
 • OTP banka Token/m-Token.

Prilikom podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita potrebno je na linku: https://strucni-ispit.dgu.hr/ otvoriti e-aplikaciju i prijaviti se tj. identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), popuniti obrazac zahtjeva i priložiti tražene dokumente u PDF formatu (maksimalna veličina datoteke 512 KB). Vrlo važan podatak prilikom popunjavanja obrasca je e-mail adresa kandidata, jer će se isključivo putem nje poslati poruka kojom kandidat potvrđuje svoju prijavu na temelju koje se nastavlja postupak.

Prijava za polaganje stručnog ispita moći će se dostaviti i pisanim putem, ali u tom slučaju se neće moći dobiti potvrda o položenom stručnom ispitu putem e-aplikacije.

Dodatne informacije o stručnom ispitu i e-aplikaciji mogu se dobiti putem e-mail adrese strucni-ispit@dgu.hr.

Planirani rokovi za polaganje stručnog ispita         

22. i 23. veljače 2018. godine

15. i 16. ožujka 2018. godine

 

Vezani dokumenti