e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Vijesti

Dana 13. veljače 2018. godine u Državnoj geodetskoj upravi, Gruška 20, Ministar uprave Lovro Kuščević i ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek pustili su u službenu upotrebu novu e-uslugu u sustavu e-Građani - Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu koju je razvila Državna geodetska uprava u suradnji sa Ministarstvom uprave i Financijskom agencijom.

Državna geodetska uprava kao nadležno tijelo za provođenje postupka za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova je sukladno Zaključku o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 5. siječnja 2017. godine omogućila putem e-usluge podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.

e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu omogućava kandidatima podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita uz prilaganje potrebnih dokumenata te dobivanje potvrde o položenom ispitu. Prilikom pristupa e-aplikaciji putem interneta (e-usluga), korisnici se trebaju identificirati i autentificirati putem NIAS-a koji predstavlja jedinstveno mjesto verifikacije e-identiteta za pristup e-uslugama.

 

Prilikom podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita potrebno je na linku: https://strucni-ispit.dgu.hr/ otvoriti e-aplikaciju i prijaviti se tj. identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), popuniti obrazac zahtjeva i priložiti tražene dokumente u PDF formatu.

Dodatne informacije o stručnom ispitu i e-aplikaciji mogu se dobiti putem e-mail adrese strucni-ispit@dgu.hr.