Obavijest o provođenju homogenizacije 253 katastarske općine

Vijesti

Državna geodetska uprava će u suradnji s odabranim geodetskim Izvoditeljima izabranim na natječaju za Provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar, oglas poziva za dostavu ponuda objavljen je u Narodnim novinama (NN br 93/2017, od 15. rujna 2017. godine), provoditi homogenizaciju digitalnih katastarskih planova za 253 katastarske općine iz područja nadležnosti Područnih ureda za katastar Dubrovnik, Slavonski Brod, Sisak, Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina.

Republika Hrvatska dobila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pokrivanje troškova Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR), od kojeg dio sredstava namjerava iskoristiti za pokrivanje prihvatljivih isplata prema Ugovoru za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar Dubrovnik (br. SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/169), Slavonski Brod i Sisak (br. SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/170), te Virovitica, Koprivnica, Bjelovar i Krapina (br. SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/172).

Homogenizacija katastarskog plana je tehnički postupak položajnog poboljšanja katastarskih planova nastalih (austro-ugarskom) grafičkom izmjerom, kojim se grube položajne netočnosti toga plana uklanjaju ili svode na mjeru koja omogućuje njegovo održavanje unošenjem stvarnih koordinata međnih i drugih lomnih točaka određenih geodetskim elaboratima. Promjene na katastarskim planovima uzrokovane homogenizacijom su tehničke naravi i nemaju nikakvog učinka na stvarna prava na nekretninama.

Planirani period trajanja procesa homogenizacije za pojedinu katastarsku općinu je 10 dana te se u tom periodu neće provoditi promjene u katastarskom operatu, ali će se izdavati posjedovni listovi i izvodi iz katastarskog plana. Točan popis katastarskih općina kao i planirani datum početka homogenizacije će za svaku pojedinu katastarsku općinu biti istaknut na Oglasnim pločama nadležnih katastarskih ureda.